ورود اعضاء الثلاثاء 9 مارس 2021 | سه شنبه, 19 اسفند 1399

کتابخانه

دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 13:14:39

مسئول كتابخانه : سوسن خالقی

تعداد کتاب­هاي

کتابخانه

عناوين کتاب­هاي

کتابخانه

تعداد

عناوين فارسي

تعداد

عناوين لاتين

 15643 جلد

  6712عنوان

6562عنوان

150عنوان

تعداد

نشريات مرجع

تعداد

عناوين نشريات

تعداد

عنوان نشريات خارجي

تعداد

عنوان نشريات داخلي

-

16 عنوان

-

16 عنوان

تعداد مراجع

تعداد عناوين مراجع

تعداد مراجع فارسي

تعداد مراجع لاتين

1200جلد

-

-

 

كتابخانه دانشکده سما ساری شامل بخشهاي ذيل مي باشد:

1-بخش امانت: در اين بخش تعداد    15643جلد كتاب فارسي و     270     جلد كتاب لاتين نگهداري مي شود كه اكثر آنها كتب درسي مي باشند. در مجموع 15913 جلد كتاب در اين بخش موجود است.

2- بخش مرجع: در اين بخش لغت نامه ها، فرهنگ ها،دايرة المعارف ها، مجموعه مقالات، مجلات و پايان نامه ها نگهداري مي شود و دانشجويان مي توانند فقط در محل مرجع از آنها استفاده نمايند. تعداد مجلات عنوان در رشته هاي مختلف مي باشد.

3- بخش فهرست نويسي: كارهاي آماده سازي و رده بندي كتابها در اين قسمت انجام مي شود تا براي چيدمان در بخش امانت آماده شوند.

4- سالنهاي مطالعه: داراي دو سالن مطالعه خواهران و برادران بطور مجزا مي باشد.

شرايط عضويت كتابخانه

1-عضويت كتابخانه رايگان مي باشد

2-ارائه كارت دانشجویی الزامي مي باشد

 

شرايط امانت كتاب

1-     دانشجویان به تعداد 3 جلد كتاب بمدت 15 روز – در صورت عدم تقاضاي ديگر، قابل تمديد خواهد بود.

2-     اساتيد 4 جلد كتاب بمدت 30 روز

توجه! تأخير در تحويل كتابها مشمول جريمه خواهد شد.

مدارك جهت تسويه حساب از كتابخانه:

 تحويل كتابهاي امانتي ازكتابخانه

تحویل کارت عضویت

 

اوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز