ورود اعضاء الإثنين 21 سبتمبر 2020 | دو شنبه, 31 شهریور 1399

دستور العمل درس کارآموزی
دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 13:25:31

                                                                              دستورالعمل کارآموزی دانشکده سما ساری

۱)     انتخاب درس کارآموزی از زمان انتخاب واحد نیمسال آغاز شده و فقط دانشجویان ترم آخر مجاز به انتخاب واحد کارآموزی می باشند.

۲)    …

ضوابط و مقررات کارآموزی
دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 13:25:59

ضوابط ومقررات مربوط به اخذ واحد کارآموزی

 

دانشجویان کارآموز موظف به رعایت موارد مشروحه زیرجهت اخذ واحد کارآموزی می باشند

  • درمواردی که زمان اجرای کارآموزی درسرفصل مشخص نمی باشد حد نصاب واحد گذرانده شده برای اخذ واحد کارآموزی درمقطع کاردانی حداقل …