ورود اعضاء الخميس 26 نوفمبر 2020 | پنج شنبه, 06 آذر 1399

دفتر ارتباط با صنعت
دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 13:12:12

.

آزمایشگاه و کارگاه
دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 13:12:50

دانشکده فنی  سما واحد ساری در حال حاضر با دهها  فضای آزمایشگاهی، کارگاهی و روباز فضای بسیار مناسبی را برای فعالیت های پژوهشی و آموزشی برای اساتید، دانشجویان و سایر محققان فراهم نموده است. بخشی از این فضاها صرفاً به فعالیت پژوهشی اختصاص داده شده است ک…

ساها
دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 13:13:14

معرفی اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی

 

اداره کل توسعه و پشتیبانی شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی  دانشگاه آزاد اسلامی با هدف استفاده بهینه از ظرفیت های موجود واحدهای دانشگاهی و همچنین تامین بخشی از هزینه های جاری  دانشگاه ا…

فناوری اطلاعات و ارتباطات
دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 13:13:49

.

تکنولوژی آموزشی
دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 13:14:18

.

کتابخانه
دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 13:14:39

مسئول كتابخانه : سوسن خالقی

تعداد کتاب­هاي

کتابخانه

عناوين کتاب­هاي

کتابخانه

تعداد

عناوين فارسي

تعداد

عناوين لاتين

 15643 جلد

  6712عنوان

6562عنوان

150عنوان

تعداد

نشريات مرجع

تعداد

ع…

بخش نامه و آئین نامه
دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 13:15:20

.

فرم های پژوهشی
دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 13:15:44

.