ورود اعضاء السبت 4 جوييه 2020 | شنبه, 14 تیر 1399

اخبار حراست
دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 12:58:20

.

منابع آزمون رشته های کتبی مسابقات قرآنی حراست دستگاههای اجرائی
دو شنبه, 06 آبان 1398 ساعت 11:39:07
منابع آزمون رشته های کتبی مسابقات قرآنی حراست دستگاههای اجرائی

 جدول منابع آزمون رشته های کتبی مسابقات قرآنی حراست دستگاههای اجرائی استان مازندران 

در ضمن آزمون فوق 20 آبان برگزار خواهد شد و نحوه آزمون الکترونیکی متعابقا اعلام می گردد.

مدیر حراست
چهار شنبه, 08 آبان 1398 ساعت 10:03:17
مدیر حراست