ورود اعضاء السبت 27 فيفرييه 2021 | شنبه, 09 اسفند 1399

مدیر پژوهش
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 10:02:08

.

کارشناس پژوهش
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 10:02:37

 

کارشناس پژوهش : میثم بی نیاز

تحصيلات: فوق ليسانس الکترونیک

شماره تماس : 3-33399651

داخلی 45

تلفن مستقیم: 33606763

کارشناس فناوری اطلاعات
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 10:03:00

کارشناس پژوهش : میثم بی نیاز

تحصيلات: فوق ليسانس الکترونیک

شماره تماس : 3-33399651

داخلی 45

تلفن مستقیم: 33606763

مسئول کتابخانه
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 10:03:24

 

مسئول کتابخانه :   سوسن خالقی

تحصيلات: کارشناس ارشد

شماره تماس : 3-33399651

داخلی 35

تلفن مستقیم 33607650

مشخصات کلی:

مجموع کتب فارسی و لاتین: 15913جلد (6712عنوان)
کتب فارسی: 6562عنوان (15643جلد)
کتب لاتین:150 عنوان (270جلد)
تعداد نشریات فارسی:…

مسئول ارتباط با صنعت
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 10:03:46

 

مسئول ارتباط با صنعت  :  سوسن خالقی

تحصيلات: کارشناس ارشد

شماره تماس : 3-33399651

داخلی 35

 

مسئول باشگاه پژوهشگران جوان
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 10:07:51

 

کارشناس پژوهش : میثم بی نیاز

تحصيلات: فوق ليسانس الکترونیک

شماره تماس : 3-33399651

داخلی 45

تلفن مستقیم: 33606763