ورود اعضاء السبت 17 أفريل 2021 | شنبه, 28 فروردین 1400

مسئول صندوق رفاه

سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 10:20:02

مسئول صندوق رفاه

مسئول صندوق رفاه  :  مریم محسنیان

تحصيلات: لیسانس حسابداری

شماره تماس : 3-33399651

داخلی 29

 

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی وام

 

الف-انواع وامهای قرض الحسنه شهریه

1-  وام قرض الحسنه شهریه میان مدت-کارمزد2/5%-باضامن معتبر- باز پرداخت طول دوران تحصیل

2- وام قرض الحسنه شهریه بلند مدت- منابع وزارت علوم و تحقیقات – کارمزد۴%- با ضامن معتبر- باز پرداخت بعداز دوران فراغت از تحصیل (۳۶ الی ۶۰ ماهه)

ب- شرایط عمومی اعطای وام های قرض الحسنه شهریه

۱- دارا بودن صلاحیت اخلاقی ورعایت شئونات دانشجوئی وانضباطی دردانشگاه

۲- داشتن مجوزانتخاب واحد حداقل به ميزان ۱۲ واحد

۳-مشروط نبودن دانشجو بیش ازیک ترم در سنوات تحصیلی گذشته و نیز ترم اول

۵-توانایی معرفی یک نفر ضامن معتبر - کارمند رسمی – داراي چك بانكي – فيش حقوقي وحكم كارگزيني

۶-نداشتن اقساط معوق وام های دریافتی گذشته و پرداخت بموقع آن (به دانشجویانیکه در پرداخت بموقع اقساط کوتاهی می نمایند از اعطای وام های بعدی خودداری خواهد گردید)

 

 

اوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز