ورود اعضاء الخميس 26 نوفمبر 2020 | پنج شنبه, 06 آذر 1399

مدیر مالی
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 09:51:31

.

کارشناسان مالی
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 10:19:37

کارشناسان مالی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

شماره تماس داخلی

1

امیر                  یوسفی

حسابدار

حسابداری

18

3

محمدرضا          راستگو

حسابدار

حسابداری

مسئول صندوق رفاه
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 10:20:02

مسئول صندوق رفاه

مسئول صندوق رفاه  :  مریم محسنیان

تحصيلات: لیسانس حسابداری

شماره تماس : 3-33399651

داخلی 29

 

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی وام

 

الف-انواع وامهای قرض الحسنه شهریه

1-  وام قرض الحسنه شهریه میان مدت-کارمزد2/5%-باضامن معتبر…

شرایط تخفیف شهریه
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 10:20:32

.

نحوه پرداخت الکترونیکی شهریه
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 10:21:00

.