ورود اعضاء الخميس 26 نوفمبر 2020 | پنج شنبه, 06 آذر 1399

مدیر آموزش
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 10:29:36

کارشناسان رشته
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 10:30:08

مسئول امتحانات
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 10:30:28

مسئول امتحانات : مرضیه سلطان تویه

تحصيلات: فوق ليسانس مدیریت آموزشی

شماره تماس : 3-33399651

داخلی 39

 

اهم وظايف اداره امتحانات

۱- برنامه ريزي و برگزاري امتحانات پايان ترم .

۲- همکاري در برگزاري امتحانات ميان ترم .

۳- كنترل بر نحوه ي تكثير سئ…

مسئول ثبت آموزش
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 10:30:48

 

مسئول ثبت آموزش :  عبدالله تقی پور

تحصيلات: کاردانی

شماره تماس : 3-33399651

داخلی  24

 

امور کلاسها
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 10:31:06

.