ورود اعضاء السبت 27 فيفرييه 2021 | شنبه, 09 اسفند 1399

امور آموزش
دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 12:51:44

.

امور پژوهش
دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 12:52:14

.

امور دانشجویی
دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 12:52:35

.

امور مالی
دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 12:55:05

.

امور اداری
دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 12:55:38

.

امور فرهنگی
دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 12:56:00

.

روابط عمومی
شنبه, 25 مرداد 1399 ساعت 10:07:46
روابط عمومی

فرشید دهقان

سمت: روابط عمومی دانشکده و مدارس سما ساری

رشته: مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس: 01133399646- 09351784100

روابط عمومی یک سازمان، دریچه ای است که از ورای آن فعالیتهای یک سازمان به خوبی قابل مشاهده است …