ورود اعضاء السبت 17 أفريل 2021 | شنبه, 28 فروردین 1400

کارکنان حوزه عمومی

دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 13:01:31

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

شماره تماس داخلی

1

هادی فتحی

خدمات

-

-

2

عادل آقایی

خدمات

-

10

3

عبدالعلی حبیبی فر

خدمات

-

-

4

علیرضا دارابکلایی

خدمات

-

-

5

مجتبی بابائی

کارپرداز

-

20

6

حوریه امیری

خدمات

-

-

7

حمیدرضا عرب

تلفن چی

-

-

8

سید مرتضی میرعمادی

انبار دار

-

48

9

الیاس ابراهیمی

راننده

-

-

اوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز