ورود اعضاء السبت 27 فيفرييه 2021 | شنبه, 09 اسفند 1399

حوزه ریاست
دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 12:42:58

1

روابط عمومی
دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 12:44:22

فرشید دهقان

سمت: روابط عمومی دانشکده و مدارس سما ساری

رشته: مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

تحصیلات: کارشناسی ارشد

شماره تماس: 01133399646- 09351784100

روابط عمومی یک سازمان، دریچه ای است که از ورای آن فعالیتهای یک سازمان به خوبی قابل مشاهده است …

حراست دانشکده
دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 12:44:50
امور عمومی
دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 12:45:05
چارت سازمانی
دو شنبه, 01 مهر 1398 ساعت 12:46:12

1