ورود اعضاء الخميس 24 سبتمبر 2020 | پنج شنبه, 03 مهر 1399

دانشجویان محترم از امروز مورخ 99/03/11 میتوانید کارت ورود به جلسه خود را از سایت دانشکده سما ساری دریافت کنید

یک شنبه, 11 خرداد 1399 ساعت 10:39:31

دانشجویان محترم از امروز مورخ 99/03/11 میتوانید کارت ورود به جلسه خود را از سایت دانشکده سما ساری دریافت کنید

تصویر
دانشجویان محترم از امروز مورخ 99/03/11 میتوانید کارت ورود به جلسه خود را از سایت دانشکده سما ساری دریافت کنید

دانشجویان محترم از امروز مورخ 99/03/11 میتوانید کارت ورود به جلسه خود را از سایت دانشکده سما ساری دریافت کنید.

با تشکر

اوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز