ورود اعضاء السبت 4 أفريل 2020 | شنبه, 16 فروردین 1399

تغییرموقت کلاسهای خانم عزتی جدیدی عضوهیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه سما

دو شنبه, 28 بهمن 1398 ساعت 09:04:11

تغییرموقت کلاسهای خانم عزتی جدیدی عضوهیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه سما

تصویر
تغییرموقت کلاسهای خانم عزتی جدیدی عضوهیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه سما

تغییر موقت کلاسهای خانم عزتی جدیدی عضوهیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه سما

اقتصاد خرد  روز شنبه 10:30-8 مورخ 98/12/3

سرپرستی سازمان روز شنبه 10:30- 12 مورخ 98/12/3

شرکت ها 2 روز شنبه 14:30-12 مورخ 98/12/3

برنامه ریزی و توسعه روز یکشنبه 15:30-13 مورخ 98/12/4

اوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز
پربازدیدهای هفته