ورود اعضاء الثلاثاء 9 مارس 2021 | سه شنبه, 19 اسفند 1399

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 99

شنبه, 11 بهمن 1399 ساعت 15:00:21

برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 99

تصویر
برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 99

دانشجویان ورودیهای سال   1396   و ماقبل  دانشکده  سما ساری  زمان انتخاب واحد نیمسال دوم  شما روزهای  15 و 16 بهمن  1399 راس ساعت 8 صبح آغاز می شود و ساعت 14 به اتمام می رسد ( این زمان قابل تمدید نمی باشد و دانشجو موظف است از طریق سامانه آموزشیار نسبت به انتخاب واحد نیمسال دوم خود اقدام نماید)

 

دانشجویان ورودیهای سال   1397  و   1398     دانشکده  سما ساری  زمان انتخاب واحد نیمسال دوم  شما روزهای 18 و 19 بهمن  1399 راس ساعت 8 صبح آغاز می شود و ساعت 14 به اتمام می رسد ( این زمان قابل تمدید نمی باشد و دانشجو موظف است از طریق سامانه آموزشیار نسبت به انتخاب واحد نیمسال دوم خود اقدام نماید)

 

 

دانشجویان ورودیهای     1399    دانشکده  سما ساری  زمان انتخاب واحد نیمسال دوم  شما روزهای  28 و 29 و 30 بهمن   1399 راس ساعت 8 صبح آغاز می شود و ساعت 14 به اتمام می رسد ( این زمان قابل تمدید نمی باشد و دانشجو موظف است از طریق سامانه آموزشیار نسبت به انتخاب واحد نیمسال دوم خود اقدام نماید)

 

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 99

ردیف

تاریخ

ورودی

ساعت انتخاب واحد

سامانه انتخاب واحد

1

15 و 16  بهمن

ورودیهای  96  و  ماقبل

از 8 صبح تا 14

از سامانه آموزشیار

2

18 و 19   بهمن

ورودیهای 97  و  98

از 8 صبح تا 14

از سامانه آموزشیار

3

28 و 29 و 30   بهمن

ورودیهای  99

از 8 صبح تا 14

از سامانه آموزشیار

 

دانشجویان گرامی جهت انتخاب واحد به سامانه آموزشیار مراجعه نمایند .

میتوانید از طریق تلفن همراه و یا ازطریق کافی نت و همچنین در منزل انتخاب واحد نمایید و نیازی به حضور در دانشکده نمیباشد.

 

اوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز