ورود اعضاء السبت 17 أفريل 2021 | شنبه, 28 فروردین 1400

امشب 1399/12/06 ساعت 10 شب تا 6 صبح سامانه آموزشیار برای انتخاب واحد در دسترس می باشد

چهار شنبه, 06 اسفند 1399 ساعت 10:09:17

امشب 1399/12/06 ساعت 10 شب تا 6 صبح سامانه آموزشیار برای انتخاب واحد در دسترس می باشد

تصویر
امشب 1399/12/06 ساعت 10 شب تا 6 صبح سامانه آموزشیار برای انتخاب واحد در دسترس می باشد

امشب 1399/12/06 ساعت 10 شب تا 6 صبح سامانه آموزشیار برای انتخاب واحد در دسترس می باشد فقط  دانشجویان ورودی 98   و  99  که انتخاب واحد نکرده اند یا انتخاب واحد آنها تکمیل نشده است مجاز به انتخاب واحد می باشند

دانشجویان ورودی 97 و ماقبل  باید  روز  9 اسفند حذف و اضافه کنند

دانشجویان ورودی  98  و  99  باید  روز  10  اسفند حذف و اضافه کنند

ساعت حذف و اضافه  از 8 صبح تا  14 عصر می باشد

اوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز