ورود اعضاء السبت 17 أفريل 2021 | شنبه, 28 فروردین 1400

اطلاعیه تکمیلی حذف و اضافه

سه شنبه, 12 اسفند 1399 ساعت 09:32:12

اطلاعیه تکمیلی حذف و اضافه

تصویر
اطلاعیه تکمیلی حذف و اضافه

دانشجویانی که از ساعت 8 صبح تا 14 بعدازظهر موفق به حذف و اضافه نشده اند ( تاریخ های نهم و دهم اسفند)
سامانه آموزشیار از ساعت 10 شب تا 6 صبح برای انتخاب واحد در دسترس می باشد
طبق برنامه زیر اقدام نمایید
ورودی 97 و ماقبل تاریخ های 99/12/11 و 99/12/13 از ساعت 10 شب تا 6 صبح روز بعد و
ورودی 98 و 99 تاریخ های 99/12/10 و 99/12/12 و 99/12/14 از ساعت 10 شب تا 6 صبح روز بعد
میتوانند حذف و اضافه نمایند

اوقات شرعی به وقت ساری
پربازدید های امروز