ورود اعضاء الجمعة 28 فيفرييه 2020 | جمعه, 09 اسفند 1398

تربیت بدنی و مدیریت علوم ورزشی
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 11:16:52

 جهت دریافت چارت درسی     اینجا     کلیک کنید

آموزش راهنمایی و مشاوره
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 11:17:57

 

جهت دریافت چارت درسی     اینجا    کلیک کنید

مهندسی مکانیک خودرو
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 11:19:02

جهت دریافت چارت درسی     اینجا     کلیک کنید

مهندسی برق قدرت
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 11:19:26

 جهت دریافت چارت درسی     اینجا     کلیک کنید

مهندسی تاسیسات
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 11:19:57

 

 جهت دریافت چارت درسی     اینجا     کلیک کنید

مهندسی کامپیوتر
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 11:20:21

جهت دریافت چارت درسی     اینجا    کلیک کنید

مهندسی عمران
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 11:21:03

 

جهت دریافت فایل چارت درسی    اینجا    کلیک کنید

مدیریت دولتی
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 11:21:29

جهت دریافت چارت درسی     اینجا     کلیک کنید

حسابداری
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 11:21:49

 

جهت دریافت چارت درسی کارشناسی حسابداری    اینجا     کلیک کنید ( کاردانی مرتبط)

    جهت دریافت چارت درسی کارشناسی حسابداری     اینجا     کلیک کنید ( کاردانی غیر مرتبط)

معماری
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 11:22:08

جهت دریافت چارت درسی     اینجا    کلیک کنید