ورود اعضاء الخميس 26 نوفمبر 2020 | پنج شنبه, 06 آذر 1399

مکانیک خودرو
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 13:14:13

جهت دریافت چارت درسی     اینجا    کلیک کنید

الکتروتکنیک
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 13:14:57

جهت دریافت چارت درسی     اینجا       کلیک کنید

تربیت بدنی
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 13:16:42

جهت دریافت چارت درسی     اینجا   کلیک کنید

حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 13:17:19
حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

جهت دریافت چارت درسی     اینجا       کلیک کنید

عمران
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 13:17:43

جهت دریافت چارت درسی    اینجا    کلیک کنید.

کامپیوتر
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 13:18:09

جهت دریافت چارت درسی     اینجا    کلیک کنید

معماری
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 13:18:31

جهت دریافت چارت درسی     اینجا    کلیک کنید

امور اداری
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 13:18:51

جهت دریافت چارت درسی     اینجا       کلیک کنید

گرافیک
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 13:19:10

جهت دریافت چارت درسی     اینجا    کلیک کنید

طراحی و دوخت
سه شنبه, 02 مهر 1398 ساعت 13:19:41

جهت دریافت چارت درسی     اینجا    کلیک کنید